Klauzula informacyjna odnoszaca się do konkursów organizowanych na profilach DW Creative Group na instagramie, Facebooku oraz Tik Toku

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

 1. administratorem Twoich danych osobowych jest DW GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Raszyńskiej 11, KRS: 0000948917, NIP: 5342647256, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, wpłaconym w całości, tel. +48 883 568 858, e-mail: info@dwcreative.group.pl (dalej: Administrator),
 2. dane osobowe jakie Administrator będzie zbierał to: Twój nick i/lub imię i nazwisko używane przez Ciebie na portalu Instagram oraz Twój wizerunek ujęty na zdjęciu profilowym na portalu Instagram w ramach Twojego profilu na tym portalu; w przypadku osoby, która wygrała Rozdanie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail (dalej łącznie: Dane osobowe),
 3. Dane osobowe będą przetwarzane z pełnym poszanowaniem przysługujących jednostce praw i wolności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c oraz f RODO, w następującym zakresie oraz celach:
 1. realizacji Rozdania, od momentu jego rozpoczęcia, aż do momentu jego zakończenia,
 2. rozstrzygnięcia Rozdania, wyłonienia najbardziej aktywnej osoby, która wygrała Rozdanie,
 3. w celu kontaktu z osobą, która wygrała Rozdanie i ustalenia dogodnego dla niej terminu wykonania metamorfozy w salonie fryzjerskim Administratora,
 4. na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przez okres od rozpoczęcia Rozdania do jego zakończenia oraz w celu rozpoznania zgłoszonych reklamacji i egzekwowania roszczeń na drodze postępowania sądowego,
 5. działań marketingowych i promocyjnych Administratora,
 6. publikacji materiałów zawierających wizerunek osoby, która wygrała Rozdania,
 1. podanie Danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, abyś wzięła/wziął udział w Rozdaniu oraz jest to konieczne dla prawidłowego przeprowadzenia Rozdania i wykonania metamorfozy,
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 (pięciu lat), ze względu na obowiązki podatkowo-księgowe oraz przez czas związany z ewentualnym egzekwowaniem roszczeń na drodze postępowania sądowego,
 3. Administrator nie będzie przekazywać Danych osobowych innym podmiotom, chyba, że będzie to podyktowane przepisami prawa lub uzasadnionym interesem Administratora (np. podmiotom księgowym); Administrator zawsze jednak zawiera umowy powierzenia przetwarzania danych, a podmioty, z którymi takie umowy są zawarte, przetwarzają Dane osobowe wyłącznie na jego polecenie,
 4. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu i nie będą profilowane,
 5. masz prawo dostępu do swoich Danych osobowych oraz do żądania ich: sprostowania, poprawienia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, złożenia sprzeciwu, co do ich przetwarzania, przy czym oświadczenie takie należy skierować na adres Administratora wskazany w pkt 1) powyżej. Administrator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia przyjęcia zgłoszenia rozpatrzy złożony przez Ciebie wniosek,
 6. masz prawo do otrzymania kopii swoich Danych osobowych, które są przetwarzane przez Administratora. Aby otrzymać taką kopię Danych osobowych musisz skierować żądanie na adres Administratora wskazany w pkt 1) powyżej. Administrator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia przyjęcia zgłoszenia rozpatrzy złożony przez Ciebie wniosek,
 7. masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Danych osobowych, którego dokonano przed cofnięciem takiej zgody,
 8. masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że Administrator przetwarza Twoje Dane osobowe w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Twoje Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw spoza Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych, za wyjątkiem portalu Instagram, Facebook i/lub Tik Tok w przypadku ogłoszenia wyników Rozdania,
 10. Administrator wskazuje, że nie ma kontroli nad tym, jakie Dane osobowe gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i w jaki sposób te Dane osobowe przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia Danych osobowych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Ci praw oraz ewentualnych opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, odsyłamy do informacji o ochronie danych dostawcy tj. portalu Instagram pod adresem: https://help.instagram.com, portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/business/gdpr, portalu Tik Tok pod adresem: https://www.tiktok.com/safety/pl-pl/privacy-and-security-on-tiktok/,
 11. kontakt z Administratorem możliwy jest na dane wskazane w lit. 1 a powyżej.

Administrator wskazuje ponadto, że Rozdanie nie jest organizowane przez portal Instagram, Facebook i/lub Tik Tok i właściciele tych portali nie ponoszą odpowiedzialności za Rozdanie i jego przebieg.

Call or message to schedule an appointment

Koloryzacja jednolita

Koloryzacja jednolita przeznaczona jest dla osób, które chcą mieć na całych włosach kolor w jednym odcieniu, zazwyczaj zbliżonym do naturalnego. Pozwala ukryć tzw. odrost oraz siwe włosy, a także pogłębić odcień na długościach.

Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku znacznych zmian koloru włosów może być konieczny zabieg wcześniejszej dekoloryzacji lub repigmentacji (gdy zmieniamy kolor na ciemniejszy).

Zadzwoń lub napisz aby umówić wizytę